Eerste resultaten van robotchirurgie voor het plaatsen van een totale knieprothese

31-01-2020

Als eerste in de wereld, hebben wij onze resultaten bekend gemaakt en gepubliceerd in een Orthopedisch tijdschrift.

Wij vinden het belangrijk om onze ervaring op wetenschappelijk gebied te delen met collega's over de wereld. 

Deze case-controlled studie vergelijkt de nauwkeurigheid van de stand van de prothesen tussen een groep patiënten geopereerd met het klassieke instrumentarium en een groep geopereerd mbv Robotic Navio technologie.

De resultaten zijn voorzichtig positief in het voordeel van de Robot techniek, al zal de toekomst moeten uitwijzen of dit ook een klinische relevantie heeft voor de patiënt. Meer studies zijn nodig om dit in de toekomst verder wetenschappelijk te bewijzen.

Meer weten? Onze wetenschappelijke publicatie kan je terug vinden via https://doi.org/10.1007/s00590-020-02624-3